Radyo Reklamcılığı

RADYO REKLAMININ AVANTAJLARI:radyo_planlama

Hedef Kitle Seçimi: Radyo reklamları genel, bölgesel ve ulusal çapta yayın yapan birçok radyo kanallarının varlığı da firmalara, marka tanıtımı ve faaliyet alanlarını tanıtma açısından uygun radyo kanallarını seçme şansını vermekte ve bütçelerinin etkin ve planlı kullanımını olanak sağlamaktadır. Bu mecranın televizyon ve dergi gibi diğer bazı mecralara göre maliyetlerinin düşüklüğü de daha çok tercih edilmelerinde etkin rol oynamaktadır. Radyo reklamları hedef kitlenin belirlendiği ve bu hedef kitlenin eğilimlerine uygun olarak planlamasının yapıldığı takdirde oldukça yüksek etki sağlayabilir.

Taşınabilir Olması: Radyoların bir mecra olarak en önemli avantajlardan biri her saat ve rahatlıkla dinlenme özelliğine sahip olması ve bu nedenle de hedef kitleye gün içinde evde, işte ya da yolculukta bile rahatlıkla ulaşılması ve mesajının müşteriye iletilmesidir, mobil cihazlarla uyumluluğu, herhangi bir başka aktivite esnasında ve herhangi bir zaman diliminde dinlenebilir olması radyoyu avantajlı kılan özelliklerin başında geliyor.

Uygun Maliyetler: Radyo reklamları yüksek bir harcama yapmadan sahip olabileceği bir mecra olarak geniş bir hedef kitleye ulaşmayı sağlamaktadır. Özellikle okuma alışkanlığının düşük olduğu toplumlarda gazete ve dergi tüketiminin azlığını düşünürsek radyo tanıtımları bu açıdan farklı özelliklere sahip geniş bir hedef kitleye ulaşma avantajını firmalara sunmaktadır. Firmaların reklam bütçesi açısından radyo diğer reklam mecralarına göre daha uygun ücrete sahiptir. Radyo hem reklam veren firmalar, hem tüketici kitle için ekonomik bir reklam ortamıdır. Radyoların hitap ettiği hedef kitlenin büyüklüğü dikkate alınacak olursa, reklam maliyetlerinin uygunluğu görülmektedir.

Kısa Sürede Yayına Hazırlanılabilir: Radyo reklam hazırlama süreci çok kısadır. Radyo reklamlarında, reklam metni, sloganı, reklam mesajını reklam veren firma istediği zaman değiştirebilir reklam yönetimi esnektir.

Esnek Planlama Olanağı: Radyonun dinleyici kitlesini belirlemek daha kolaydır bu doğrultuda da hedef kitle ile örtüşen bir kanal, zaman dilimi, program seçilerek reklam mesajları yerleştirilebilir. Hala hızlı bir iletişim aracı olmasından dolayı özellikle güncel duyuruları yapmak ya da güncel olaylardan yararlanan reklam kampanyalarında önemli bir mecradır.

Tekrarlanabilir Olması: Radyo sese dayalıdır ve bu sayede zihinsel imajlar yaratmak ve mevcut imajları güçlendirmek noktasında etkili bir araçtır. Algılama ve öğrenmenin büyük ölçüde görmeye dayalı olmasından dolayı radyonun sadece sese dayalı mesajları televizyon başta olmak üzere diğer görsel mecralar karşısında iletişim açısından zaman zaman zayıf kalabilse de, daha sık tekrarlanma özelliği ile bu zayıflık etkisi azaltılabilir.

Sürdürülebilir İletişim Olanağı Sunması: Müşterilerle sürekli iletişimde olmayı gerektiren bir sektörde, tercih edilecek mecraların istikrarlı kullanıma olanak verecek fiyat politikası uygulaması, sürdürülebilir iletişim açısından son derece önemlidir. Bu nedenle hedef kitlemizi kucaklayabileceğimiz, düzenli kampanaya iletilerimiz güncellenerek kullanacağı radyo mecrasını kullanılmalıdır.

RADYO REKLAM FİYATLARI NASIL HESAPLANIR? Fiyat tarifesi hesaplanırken saniye birim ücreti belirlenir. Radyoların belirlediği birim saniye fiyatı, yayınlanacak reklam spotumuzun süresiyle çarpılır. Böylece 1 yayının ücreti bulunur. Günde kaç tekrar yayın yapılacağı, toplam kaç gün yayın yapılacağı ile çarpılarak toplam yayın ücreti çıkar.  Böylece radyo reklam kampanyamızın toplam tutarını hesaplamış oluruz.  Yani radyo birim saniye fiyatı x Reklam Spotunun süresi x Günlük tekrar sayısı x Yayının kaç gün süreceği çarpımları total maliyetimizi bulmamızı sağlar.